Sobre Infominer

Infominer és el butlletí d’informació i divulgació mineralògica del Grup Mineralògic Català.  Es va crear a l’any 1996 i des de llavors, amb alguna excepció,  s’ha anat publicant quadrimestralment fins arribar al número 71 d’aquesta darrera edició.

Des del seu inici, el propòsit d’aquest butlletí ha estat el proporcionar al soci del GMC la informació rellevant sobre l’activitat del Grup així com la publicació de petits articles sobre mineralogia, geologia o jaciments minerals, fonamentalment escrits pels propis socis.

Va començar com una gaseta de 4 pàgines al gener de 1996.  Poc a poc, es va anar ampliant el seu contingut. L’any 2003 es comença a editar en color i el 2011 va prendre el format que es mantindrà fins a l’actualitat. Durant tot aquest temps i fins al 2016 infominer s’ha fet arribar al soci en paper.  Des del 2017, com a adaptació a les noves tecnologies, per tal de donar-li agilitat i evitar el sempre molest enviament del paper, s’edità en suport digital, encara que conservant el format de revista per tal que qui volgués el pogués seguir guardant en paper.

Avui fem una nova transformació d’Infominer i el convertim a format de blog que aportarà  importants avantatges  com són la immediatesa en la publicació (no caldrà esperar a completar un número d’Infominer determinat per llegir un article concret) i la interactivitat (els lectors podran afegir comentaris relacionats amb l’article).  Seguirà existint la possibilitat d’imprimir-lo descarregant-se un pdf, encara que en un format més senzill.

El contingut que cobrirà el butlletí no variarà massa. Deixarà de contenir l’agenda d’activitats ja que aquesta queda completament coberta pel web del GMC. Així, seguiran existint els apartats habituals:

Jaciments i minerals:  articles que aporten informació rellevant sobre jaciments i minerals fent èmfasi especial en els minerals i jaciments de Catalunya.

Fires i activitats del GMC: fonamentalment ressenyes sobre el més destacat de les fires i activitats que el GMC organitza o aquelles en les que hi participa.

Les anàlisis del GMC: articles sobre els resultats més rellevants relacionats amb les anàlisis realitzades pel Servei d’Anàlisi del GMC.

Geologia i recorreguts geològics/mineralògics:  articles sobre geologia i espais geològics/miners d’interès general.

El racó de la biblioteca:  relació i ressenyes de les noves adquisicions de llibres i revistes per part de la biblioteca del GMC.

Esperem que aquest nou format d’Infominer us sigui útil i aprofitem per fer una crida a la participació, tant per a la publicació de nous articles com per aportacions als ja publicats, i per suposat,  l’editor queda obert als suggeriments i noves propostes que els socis podreu fer arribar des del propi blog.

© Grup Mineralògic Català (GMC). Editor: Grup Mineralògic Català – Servei de publicacions.

Consell Editorial: Josep Lluís Garrido – Frederic Varela – Joan Manuel Ybarra – Martí Rafel – Xavier Rodríguez – Pedro Mingueza

Grup Mineralògic Català. Sant Medir, 13 – local 1. 08028 Barcelona. NIF: G-59691865.

http://www.minercat.comgmc@minercat.com

publicacions-gmc@minercat.com

http://www.issuu.com/minercat